Domänregister

Hej,

Denna blankett används om ni har en felaktig e-postadress hos oss eller om ni önskar byta e-postadress och inte kan göra det själv via kontrollpanelen.

Kontrollpanelen:
https://kontrollpanel.domanregister.se/

För att ändra din e-postadress fyll i nedanstående uppgifter:


Avser domännamn:

-------------------------------------------------------------------
Fyll i din nya e-post:

-------------------------------------------------------------------
Ort och datum:

-------------------------------------------------------------------
Persnummer/Orgnummer:

-------------------------------------------------------------------
Namnunderskrift innehavare:

-------------------------------------------------------------------
Namnförtydligande innehavare:

-------------------------------------------------------------------

E-post med en länk att uppdatera ditt lösenord skickas till din nya e-postadress.

Posta eller scanna denna blankett och skicka till adress nedan.


Adress Telefon Org. Nr Hemsida
domanregister.se +46 (0)10-160 55 85 556587-4731 www.domanregister.se
WBS Webbhotell AB      
Box 55157     E-post: support@domanregister.se
501 14 Borås   Vanliga frågor: domanregister.se/vanliga-fragor